فروشندگان بلوک سنگین

فروشندگان عمده بلوک سنگین ماسه ای

تمامی بلوک ها به عنوان یک قالب دائمی در ساختمان سازی استفاده می‌شود که برای قالب‌بندی گونه های زیرین بتن برای پوشش کردن آن استفاده می شود، این بلوک ها توخالی اس

بیشتر بخوانید